banner80
Abdullah Akbaş
Abdullah Akbaş
Yazarın Makaleleri
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikayesi -7
Malan Koyağındaki köylerden gelen yedi hacı da, ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak için en yakın yol olan, Taşatan Yolunu tercih ederler. Köyden ayrılalı sekiz ay geçmiştir. Mayıs ayının on beşinde veda ettikleri köylerine bir sonraki sene...
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikayesi- 6
'Lebbeyk! Allahümme lebbeyk!” Tam yedi konak… Dokuz gün… Medine-Mekke arası... Dokuz gün boyunca bütün yolculuk mekanlarında gökleri dolduran ses buydu. Uyurken, uyanırken, otururken, dinlenirken ve bilhassa yürürken yahut koşarken…'Lebbeyk!...
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikayesi -5
Gündüz uyuyup gece yol alamaya çalışmak zor olmuş. Bu yetmiyormuş gibi vücut alışkanlıklarının değişmesi de yaşlı hacıları zorlamıştı. En kötüsü kumda nefes alıp vermeye alışmaktı. Kılavuz olmadan yolu bulmak çok zordu. Uyuduğunda...
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikayesi -4
Tarsus'ta ziyaretlerden ve iki günlük dinlenmeden sonra Tarsus Bölgesi'nden kafileye katılanlarla beraber yola revan olurlar. İkinci dinlenme yeri olarak hedef Antakya'dır. Kafileye geçtikleri her bölgeden yeni katılımlar olur....
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikayesi -3
Gençler yolda giderlerken dağda bir çobana rast gelirler. Çoban onlara süt ikram eder. Onların durumunu öğrenince, ben de bir olan Allah'a inanıyorum, ben de sizinle geleceğim der, sürüyü bırakır peşlerine düşer. Ve böylece yedi kişi olurlar....
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikâyesi-2
Hac farizası için hedefledikleri vakit gelir ve yedi arkadaş kutsal yolculuk için hazırdırlar. Yol uzun ve meşakkatli; 'Gidip de gelmemek var, gelip de bulmamak var” diyerek Girenes Vadisi'ndeki köylerde bulunan, uzaktan yakından, eş,...
Taşatan Yolu: Hacı Beleni’n hazin hikâyesi-1
Çocukluğumuzun geçtiği, yaşadığımız coğrafyadaki yer isimleri hep sıradanmış gibi gelir. Normal hayatta konuştuğumuzda söyler geçeriz.  Oysa isimlerle ilgili biraz düşündüğümüzde, nasıl verilmiş ve neden bu şekilde adlandırılmış...
Alanya’da şehirleşme faaliyetleri ve belediyenin rolü (1872-1950)
Yine Alanya Belediyesi Encümeni'nin 2 Ocak 1929 tarih ve 2 no'lu kararında; 'Mal Müdürlüğünün 29 Aralık 928 tarih ve 344 no.lu yazısı okundu. Alâiye  kasabası hiçbir tarafa şose ile bağlı olmadığı gibi kasaba ile köyler...
Alanya’da şehirleşme faaliyetleri ve belediyenin rolü (1872-1950)
Alanya Belediyesi Encümeni'nin 1 Şubat 1929 tarih ve 44 no'lu kararında; 'Alâiye kasabası halkı eskiden sur dahilinde meskûn bulunduğu ve sur dışındaki yerlerin boş sakini bulunmadığı sıralarda kasabanın sur dışında denize...
Alanya’da şehirleşme faaliyetleri ve belediyenin rolü (1872-1950)
Alanya'nın planlanmasına ve gelişimine baktığımızda; Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1221 yılında Alaiye'yi fethinden sonra, Alanya Kalesinde bir takım imar faaliyetleri  yapılaşma ve tamiratlar yapılagelmiştir....
Alanya’da şehirleşme faaliyetleri ve belediyenin rolü (1872-1950)
Belediye, lûgatlarda bir şehir veya kasabanın bütün sosyal ihtiyaç hizmetleri dahil olmak üzere temizlik, aydınlatma, su, yol, kanalizasyon vb. hizmetlerine bakan idare olarak tarif edilmektedir. Belediye Kanunu'nda ise; 'mahalli müşterek...
Hacı Mehmet ve Hacımehmetli Köyünün Hikayesi - 4
1810'lu yıllara gelindiğinde Hacı Mehmet ağa artık iyice yaşlanmıştır. 'Ölüm hak, miras helaldir” diyerek çocuklarını toplamış, elde ettiği malını, mülkünü çocuklarına paylaştırmıştır. Ölüm tarihi bilinmemekle birlikte,...
Hacı Mehmet ve Hacımehmetli Köyünün Hikayesi - 3
Hacı Mehmet'in yeni yurdunun hudutnamesi: 'Şarkan: Eşek kırıldığı, Karagöl; Garben:Yusuf yalağı, nalı boğazı; Şimalen: at eğriği boğazı; Cenuben: kaman taşı, akar dere, kızıl kuyu, sığırlık” olarak kayıtlıdır. Burada...
Hacı Mehmet ve Hacımehmetli Köyünün Hikayesi - 2
O yıllarda, Alanya Mahmutseydi Köyü'nden yaklaşık 40 hane yaz aylarını Taşlı Yurt yaylasında geçirirler. Başlarında da her zaman olduğu gibi Seydi Mahmut'un sulbünden gelen birisi cemaatin riyaset makamında bulunur. Osmanlı nizamnamelerinde...
Hacı Mehmet ve Hacımehmetli Köyünün Hikayesi - 1
Dünya üzerinde 'şehirleşme kültürünün” yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir.  Daha öncesinde yaşayan insanlar ise binlerce yıl ilkel avcılık ve ilkel tarımla geçimlerini sağlamışlar. Öğrendikleri tarımla...
Tarihi olayların analizi ve sunumuna bir örnek
Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme temalı,  AB projesi kapsamında gittiğimiz İspanya'nın Endülüs bölgesindeki, Almansa kentinde düzenlenen, tarih kokan ve tarihi canlandıran festival gösterisinde, gerçeği aratmayacak şekilde ...
Kongullu olmuş Hongullu (2)
Geçen hafta ki yazımıza devam edelim, Frenk yokuşu demişken; İsminin nereden geldiği bilinmiyor ancak yaklaşık yirmiye yakın virajdan oluşan, bir rivayete göre, yük taşımacılığı yapan eşeklerin belirlediği kırıla kıvrıla giden yolda,...
Kongullu olmuş Hongullu (1)
Anadolu'da, bu topraklarda  yer ve mevki isimlerinin mutlaka bir öyküsü veya bir hikayesi vardır. Tarihin imbiğinden süzülerek gelen bu adlar, bazen paylaşılan mutluluklardan, bazen yaşanılmış  acı bir olaydan, bazen orada yaşayanların...
Köprübaşı kışlağı ve Kölüş Ağa
Hayvancılık ve tarımla uğraşan, bilhassa bizim medeniyetimizin insanlarının samimi yaklaşımı, yardımlaşma kültürü, fedakarlığı, misafirperverliği ve alicenaplığı diğer toplum ve topluluklarla kıyaslanamaz derecede yüksektir.  Özellikle...