“Tıbbın aciz kaldığı yerde İman kurtarıcıdır.” Alexsi CAREL ·       İmam-ı MATURUDİ’ ye göre, Kur ‘an ‘ın anlaşılabilmesi için iki esasın akıl ve nakil olduğunu,

·       Prof. Dr. Ahmet AKBULUT ‘a göre, İslam ‘ ın sonraki nesillere aktarılmasında bir halka olan sahabeyi, İslam ‘ ın bir parçası olarak görmenin İslam ‘ ı Nizamı çıkmaza sürüklediğini,

·       İslam ‘ ın dünyadan el etek çekmeyi değil, başkalarının haklarına tecavüz etmemek kaydıyla dünya nimetlerinden yararlanmayı ve hayırda yarışmayı önerdiğini,

·       Dr. Selman Ünlü YEL ‘ e göre, “Batı Trakya Türklerinin temsilcisi Dr. Sadık AHMAT ‘in, haklı davanın trafik süsü kazası süsü verilmiş şedidi” olduğunu,

·       Dünyanın en fakir 50 ülkesinin 32 ‘ sinin Müslüman ve nu 32 ülkenin devlet başkanlarının tamamının “ dünyanın en zengin 500 kişisi arasında “ olduğunu anlamakta güçlük çektiğimin bilinmesi gerektiğini,

·       Kabe ‘ nin nurdan bir abide olarak tüm dünyayı aydınlattığını,

·       Kabe ‘’nin Müslümanların yeryüzündeki anlaşma yeri olduğunu ve oraya gidenlerin ilahi anlaşmayı taahhüt ettiklerini,

·       İman zayıflığının kötülüklerin anası olduğunu,

·       Zebur ‘ un İncil ırmağında, İncil ‘in Tevrat denizinde, Tevrat ‘ın Kur ‘an okyanusunda birleştiğini,

·       Bir duanın kabul olabilmesi için gereken şartların;

·       Dua edenin Müslüman olması,

·       İhlas sahibi olması,

·       Namazlarına devam etmesi,

·       Haram işlememesi ve 

·       Üzerinde kul hakkı bulunmaması olduğunu,

·       İmam-ı AZAM ‘ın şu Kur’ AN ‘ı ilkeyi dile getirdiğini;

·       “ Müslümanlar iman ve tevhit yönünden eşittir. Birbirlerine üstünlükleri amelleri yüzündendir.”

·       Avusturya eski ulaştırma bakanı ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert HAFER ‘in 2020 korana virüsü salgını günlerinde “ Korana tehlikeli değil, Kur ‘ an daha tehlikeli” dediğini ve tüm Müslümanlara hakaret ettiğini, ülkesindeki oyunu yükseltmek için Kur’ an’a saldırmasını bir türlü anlayamadığımı,

·       Meyve ağaçlarını karıncaların sardığını gören Kanuni Sultan SÜLEYMAN ‘ ın, zamanın Şeyhül-İslam ‘ı Ebu Suud EFENDİYE “Ağaca karınca sardığında karıncaları öldürmek günah mıdır?” diye sorduğunda, Şeyhül –İslam ‘ dan aldığı cevabın, “ Yarın Hakkın divanına varınca ,  Süleyman ‘dan hakkın alır karınca.” diye fetva verdiğini,

·       Ebu HANİFE Hazretlerine göre, üstün kişinin özelliklerinin;

·       Yalan söylemeyen,

·       Hırsızlık yapmayan,

·       Adaletli davranan,

·       Hakk’ı gözeten,

·       Dedi kodu yapmayan,

·       Haram el uzatmayan, kişiler olduğunu,

·       Kur ‘ an ayetlerinin berrak sular gibi şırıl şırıl ruhu yıkadığını,

·       Sevr ‘ in gizemli bir dağ olduğunu, izbe ve kuytularında hazineler sakladığını ve sakladığını bazen verip, bazen vermediğini,

·       İmam-ı AZAM ‘ın çocuğa “ Yavrum dikkat et çamurlu yollarda düşersen dizin açılır “ deyince çocuğun “ Esas siz dikkat edin, ben düşersem dizim acır, fakat siz düşerseniz ÜMMET gider” diye cevap verdiğini,

·       Müslümanın söze inandığını, münafığın ise göze inandığını,

·       İslamiyet ‘ i seçen ilk Türk Devletinin Karahanlılar ve İslam Dömemindeki ilk eserlerinin Kutadgu Bilig olduğunu,

·       Kul hakkını yemenin, Kur’ an ‘ ın tanımıyla dini yok saymış olduğunu,

·       Hayber ‘ de şehit düştüğü söylenen birisi için kamu malından hırka çaldığı gerekçesiyle Hz. Peygamber tarafından cenaze namazının kılınmadığını,

·       Kur ‘an’ ı Kerim ‘ in dünyada ilk Hakk’ a giden yolda en büyük rehber, hasta gönüllere şifa, dertlilere deva, ahirette ise karanlık kabirde NUR, cehenneme karşı SUR olduğunu,

·       Kızılay Akademi Başkanlığı ‘ nca yapılan kovid-19 Algı ve Tutum Araştırma sonucuna göre bu süreçte “aileyle yakınlaştığımız ve duayla rahatladığımızın “ ortaya çıktığını,

·       İstanbul ‘ u fetheden Fatih Sultan MEHMED ‘ in 26 Kiliseden sadece 6. Sını camiye çevirdiğini, Ayasofya ‘ nın bunlardan biri olduğunu, Ayasofya ‘ nın 1935 yılında müzeye dönüştürüldüğünü ve 1980 yılında Rahmetli Süleyman DEMİREL tarafından minarelerinde ezan okunmaya ve Hünkar Mahvili’ nde NAMAZ kılınmaya başlanıldığını,