“Bir akarsuda abdest alsan bile israf etme.” Hadis i Şerif 1.     Üç çeşit sünnet olduğunu ve bunların a) kavli (Peygamberimizin (sav) buyurdukları) b) fiili (yaptıkları) ve c) takriri (sükut ettikleri) olduğunu,

2.     Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2010 ve 2013 yıllarında yaptırdığı araştırmalara göre, halkımızın %57’ sinin Kur’an-ı Kerim okumayı bilmediğini ve %20’ sinin hayatında bir defa dahi Kur’an-ı Kerim’i eline almadığını,

3.     Cumhuriyet’ in kuruluş yıllarında Le Monde Gazetesinin “Kur’an-ı Kerimlerinizi kapatın, kadınlarınızı açın!” başlığı attığını,

4.     Peygamberimiz’ in (sav) “Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur ve bunu dikmeye gücü yeterse, muhakkak o hurma dalını diksin, bıraksın.” Buyurduğunu,

5.     “Sayıları  milyar 700 milyona ulaşan Müslümanların ürettiği mal ve hizmetlerin toplamının, Almanya’nın ürettiği mal ve hizmetlerin toplamından az olduğunun unutulmaması gerektiğini”,

6.      “Gıybetin, dehşetli bir uyuşturucu gibi toplumu çürütmekte olduğunu”,

7.     Müslüman olarak “niyetin” gücünü keşfetmemiz gerektiğini ve yemeğe oturunca sadece doymaya niyet etmemiz gerektiğini,

8.     İsrail’ de Hz. Musa’yı, Hz. İsa’yı ve Hz. Muhammed’i (sav) aşağılamanın ve tahkir etmenin kanunla yasak olurken, Türkiye’ de böyle bir kanunun olmadığını,

9.     İslam Dini’nin Aritmetiğine göre, helal bir liranın, haram bir milyon liradan hayırlı olduğunu,

10.  Osmanlı Dönemi’nde bir kimseyi nahiye müdürü tayin etmek için Kitab-ı Siyer’den imtihan ettiklerini ve Siyer okumayan kişileri nahiye müdürü bile tayin etmediklerini,

11.  Doğduğundaki saç rengine sahip bayanın neredeyse kalmadığını ve “Mimar” ‘ ın eserini beğenmeme cüretiyle saçlarını renklere teslim ettiklerini,

12.  Cenab-ı Allah’ın (cc) 100 binin üzerinde Peygamber gönderdiğini, bunlardan 25 veya 28’inin isminin verildiğini ancak Peygamberlerin hepsinin meziyetlerinin tümünün Peygamberimiz Hz. Muhammed de (sav) toplanmasıyla Peygamberimiz’ in (sav) “KUTUP” kişi olduğunu,

13.  Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’ nun Kelam İlmi Kitabına göre, Ehli Sünnetin Dünya Müslümanların %90 veya 93’ünü teşkil ettiğini, Sünnilerin kendi ararlındaki oranlarının ise Hanifiler %53, Şafiler %33, Malikiler %13, Hanbeliler’ in ise %1 olduğunu,

14.  Diyanet Ansiklopedi’ ne göre, Şia’nın ise Ümmetin %8 veya 10’unu teşkil ettiğini,

15.  İslam ülkelerinin başlarına gelen büyük felaketlerin gerçek suçlusunun 56 İslam ülkesindeki halkın idaresine dayanmayan iktidarlar olduğunu,

16.  Mekke’ de uyuyan bir kişinin, başka yerde Allah’ a (cc) ibadet eden bir kimseye denk olduğunu,

17.  Kâbe’ nin 4 duvarının ateş, hava, su ve toprağı, içinde bulunan 3 sütunun ise akıl, ruh ve nefsi sembolize ettiğini,

18.  Tavafın 7 oluşunun Allah’ın (cc) zatını tamamlayan 7 sıfatı Hayat, İlim, İrade, Kudret, Semi, Basar ve Kelam’ı temsil ettiğini,

19.  Hz. Mevlana’nın “ Mekke’deki Kâbe Azer oğlu Halil’in yaptığı bir binadır. Gerçek Kâbe olan insan kalbi ise Allah’ın (cc) binası ve nazargahıdır” dediğini,

20.  Osmanlı askerinin sefere giderken dalından kopardığı üzüm salkımının parasını asma kütüğünün yanına bıraktığını,

21.  Peygamberimiz’ in (sav) “Bir Müslüman’ın kalbini kırmak, haksız olarak incitmek, Kâbe’yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır.” Buyurduğunu,

22.   Peygamberimiz’ in (sav) kendi bulunup da kumanda ettiği hareketlere “ gaz“ ve ashabından birini kumandan tayin ederek girdiği kuvvetlere de “ seriye” denildiğini,

23.  Peygamberimiz’ in (sav) bir Hadis-i Şerifinde “Bir kimseyle münasebet kuracağınız vakit, kıldığı namaza değil, dirhem ve dinarla ilişkisine bakın.” Olduğunu,

24.  Bir büyük Veli’nin dediği gibi “ ölümü öldüremezsiniz” ve “Allah (cc) karşısında mutlak mağlubiyet alanının ölüm” olduğunu,

25.  Maddi yiyeceklerin bizleri manevi diriliğe götürmediğini idrak etmemiz gerektiğini,

·       Ömrünüz Uzun Olsun.

·       Herkese Hayırlı Ramazanlar Diliyorum.

·       Haftaya görüşmek dileğiyle.

                                                                                                                        Ahmet YAMAN