Gerçekten bizler hakkı hukuku adaleti hak adına savunan bireyler miyiz, yoksa bize verilince mi hak oluyor adalet oluyor... Mesela kendi hakkımıza sahip çıktığımız kadar haksızlığa uğrayan başka insanların hakkını da savunuyor gözetiyor muyuz?

Uzaktan yakından gördüğüm kadarıyla “en azından çoğumuz” hak ile batılı karıştırır olduk... Neyin hak neyin değil bilinmez oldu diyeceğim de, aslında çoğumuzun işine geldi kimi haksızlıkların var oluşu...

İnsanların kahır ekseriyeti hakkımız olmayan şeylere talip olmayı istemeyi hakkımız sandık, ama başkalarına verince haksızlık adaletsizlik olarak yorumlar olduk... Bize verilen, kendimiz için talep ettiğimiz torpillerin kayırmaların,  başkalarının hakkı olduğu aklımıza gelmiyor artık...

Çıkarcı bir anlayış bir hâkim çoğumuzda, tabi ben bunları derken çoğunuzu kızdırıyorum bunun farkındayım...

Mesela şehrimizde bir aileden üç kişi çalışırken bunu kendi hakları olduğunu sanana aile büyükleri,  bir başka aileden Belediye kimsenin giremeyişi umurunda değil, hatta umurunda değil komşu çocukların işsiz kalışı...

Bir dördüncü çocuğu da olsa onun da Belediye de çalışması için elinden gelen bütün fırıldaklığı yapar hale gelenler ve bunu hak sananların sayısı az değil...

Ama namaz sonrası cami avlularında, hak adalet ahlak diyen kişiler bunların çoğu... Yani hakkın hep kendilerinin olduğuna inanır iman eder olanların sayısı hiç de az değil...

Olmaz ya, siz olduğunu kabul edin... Bir sabah ya da bir gece yarısı bir yasa ile cami imamlarının maaşı iki katına çıkarıldı,7 bin lira olan maaşı14 bin lira oldu...

İçlerinden kaçı “biz bu kadarını hak etmedik” der sizce diyen olur mu, ya da öğretmenlerden?

Hep derim iyi yanlarımız, güzel yanlarımız kirlendi diye, kirlenmekten öteye çürüdük, çürüttüler kimler yaptıysa bunu...

Aziz Allah Bakara 42 ayetinde “Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin” buyurur... Ne hak kaldı karışmadık ne hukuk, herkes keseri hep kendine doğru yontuyor günümüzde...

Devlet adına makam mevki söz sahibi olan idareciler Belediye Başkanları kamu adına yöneticilik yapanlar har vurup harman gibi savuruyorlar kamunun parasını pulunu... Sonra da birileri yetim malı falan diye söz ediyor, ama bu sözü edenlerde aynı savurganlığı yapıyorlar...

İşimiz zor ve halimiz yaman ve bazılarının öteki dünya da işleri daha zor... Yani bu yanlışların hesabı verilecek gibi değil bence... Gidin onlara söyleyin gücünüz varsa ve sözünüz geçiyorsa...