Sahi bir gayri Müslim gelse ve bize sorsa “senin dinin bana ne söylüyor?” dese, ne deriz... Çoğumuz dinimizin bize ne söylediğini bilmiyoruz k, gerçekten bilmiyoruz...

Çağımızın özellikle Müslüman ahalinin en büyük eksikliği inandım iman ettim dediği Peygamberi tanımaması, ya da kulaktan duyma veya camilerde anlatılan kısa bilgilerden edindiği kadar tanıma...

Açık ve net söylüyorum,bizler Hazreti Muhammedi en azından yeterince tanımıyoruz...Tanıdığımız sandığımız kısmıyla O hep namaz kılın oruç tutun hacca gidin diyen,kadınlara kocalarınıza itaat edin diyen bir Peygamber gibi tanıtıldı öğretildi...

Mesela neden kadınlar kocalarına itaat edecekti, sorulmadı araştırılmadı, ya koca, koca gibi davranmıyorsa, ya koca ayyaşın kumarcının merhametsizin biriyse ne olacak?

Neyse buralara girersek çıkamayız veya çıkması çok zaman alır...

Mekke’de bir peygamber çıktığını, onun yeni bir din getirdiğini duymuş, Mekke’ye onunla görüşmek ve ne söylediğini öğrenmek için dışarıdan gelmiş bir Arabî.

Zira Kâbe dolayısıyla hac merkezi, üç kıtayla ticaret yapan, üç beş kıtadan gelen tacirler ile dolup taşan Mekke bu seyahatler sebebiyle Arap yarımadasının merkez şehri olduğu için çıkan haberler hem her yere yayılıyor hem duyuluyordu...

Dolayısıyla Mekke’de çıkan Peygamber Hazreti Muhammed’in adı ünü çabuk yayılmıştı...

Bu haberi duyanlardan ve uzaklardan gelen bir Arabî Peygamberle tanışmaya görüşmeye oturduğunda “EY MUHAMMED! Yeni bir din getirmiş peygamberlik ilan etmişsin, güzelde senin dinin bana ne söylüyor” diye söze başladı...

Risaletin ilk zamanlarıydı, Hz Peygamber adama bir kaç ayet okudu, ulûhiyeti ve ubudiyeti anlattı, İslam dininin insanlardan ne istediğini özetledi.

Görüşmenin neticesinde adamın tepkisi ilginçti: “Vallahi ey Muhammed, senin bu anlattıklarından krallar/Melikler/yöneticiler asla hoşlanmayacak dedi...

Ne hikmetse adamın “kehaneti” tutmuş, ilkin kendi şehrinin, giderek uzak yakın şehir ve devletlerin servet ve iktidar sahipleri Hz Muhammed’e öldüresiye düşman olacaktı…

Zira krallar serveti Tanrı edinenler, makam mevki unvan peşinde olanlar hazreti Muhammed’i sevmediler sevemediler...

Çünkü Hazreti Muhammed insanlar kardeştir, insanlar hür ve özgür doğmuşlardır, öyle yaşamalıdır... Yeryüzü Allah’ındır, herkes istifade etmelidir dedi, komşun açken sen tok yatarsan imanın iman olmaz dedi...

Konu uzun, yer dar ve ben beceriksizim anlatmakta, ötesini siz anlayın...

Allah kalbinizden tutsun...