-Asıl adı Celalettin Rumi        -Kendisine sonradan Mevlana adı verilmiş.

-Kelime anlamı rehberimiz,önderimiz demektir.

-Mevlana Celaleddin Rumi Horasa’nınBelh şehrinde dünyaya gelmiş.

-Küçük yaşlardan babasıyla birlik Hicaza gitmiş.

-Daha sonra karaman üzerinden Konya ‘ya gelmiştir.

-Hazreti Mevlana’nın maneviyat makamlarını aşmasına ve binlerce beyit’i yazmasına sebep olan Şems’i Tebriz’dir.

-Tebrizli Şems Hazreti Mevlana’nın hayatında çok önemli bir yere ve etkiye sahiptir.

-Şems’in öldürülmesinden sonra Hazreti Mevlana dünya nimetlerinden tamamen uzaklaşmıştır.

-25bin beyitlik muhteşem Mesnevisi’ni bu dönemde yazmıştır.

-Mevlana’nın anlayışına göre ölüm bir son değildir.

-Yeni bir başlangıç ve en büyük sevgiye başlamaktır.

-İşte bu sebeple öldüğü gün olan 17 Aralık Sema gösterileri ile kutlanır.

-Bu yıl Şeb’iArus törenleri 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılacak olup 10 gün sürecektir.

-Mevlevilerin giydiği beyaz kıyafetler kefeni temsil ederler.

-Mevlevilerin başlarında ki uzun şapkalar mezar taşlarını sembolize ederler.

-Mevlevilerin yaptıkları danslar ise Allah’tan alınanın kulla paylaşılmasını anlatır.

-Konya’daki geniş bi alana yayılan Mevlana Türbesinin kapısının üzerinde ‘Doğruların eşiğine baş koy ‘diye yazar

-17 Aralık bir buluşma en büyük sevgiliye kavuşma günü olarak kutlanır.

-Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir köşesinden koşarak Konya’ya gelen binlerce insan kendisini Hz Mevlana’nın kapısına bırakır .Şeb’iArus’u (düğün gecesini)bir bayram ve şölene çevirir.     

-Şimdi burada sözü Hz Mevlana’ya bırakıyorum.

‘Kardeş,kabrimize defsiz gelme;çünkü Allah ü Teala’nın meclisinde gamlı durmak yaraşmaz’

‘Yine gel ,yine gel,her ne olursan ol yine gel’

İster kafir ol,ateşetapan,putperest ol yine gel.

Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir

Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel’

‘Gerek yok her sözü laf ile beyana.Bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana’

‘Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok.Nice elbise gördüm içinde insan yok’

‘Üzülme!istediğin olmuyorsa,ya daha iyisi olacağı için ya  da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur’ 

‘Keklik avlamak için saçtığınız taneler cömertlik değildir’

‘Aşk olmasaydı Dünya donar kalırdı’

‘Kiminle gezdiğinize,kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin.Çünkü,bülbül güle ,karga çöplüğe götürür’

‘Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini,neye güldüğünden ise zekasını ve kültür seviyesini anlarsınız.’

‘Ölüm,yaradılmışın Yaradan’a kavuşmasıdır.Şeb’iArus’dur’

‘Cömertlik de ve yardımda AKARSU gibi ol

Şefkat ve merhamette GÜNEŞ gibi ol 

Başkalarının kusurlarını örtmeden GECE gibi ol 

Alçak gönüllülükte TOPRAK gibi ol

Öfke ve kızgınlıkta ÖLÜ gibi ol 

Hoşgörü konusunda DENİZ gibi ol 

Ya olduğun gibi görün 

Ya da göründüğün gibi ol’

‘İnsanları kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın,Asıl değerini okumaya başlayınca anlarsınız’

‘Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsam başım göğe değerdi’…

‘Her gün bir yerden göçmek ne iyi,

Her gün bir yere konmak ne güzel,

Bulanmadan,donmadan akmak ne hoş,

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait,şimdi yeni şeyler söylemek lazım ‘

‘Dost olur zanlımca her insan bana ,bi haber gel gör ki sırrımdan yana’