*Hz. Muhammed (sav) sevgidir.
*Hz. Muhammed (sav) hoşgörüdür.
* Hz. Muhammed (sav )adalettir.
* Hz. Muhammed (sav) muhabbettir.
* Hz. Muhammed (sav) rahmettir.
* Hz. Muhammed (sav) özgürlüktür.
* Hz. Muhammed (sav) huzurdur.
* Hz. Muhammed (sav) güvendir.
* Hz. Muhammed (sav) merhamettir.
* Hz. Muhammed (sav) şefkattir.
*Hz. Muhammed (sav) diyalogdur.
* Hz. Muhammed (sav) iyi bir eştir.
** Hz. Muhammed (sav) iyi bir babadır.
* Hz. Muhammed (sav) hediye kabul etmezdi. * Hz. Muhammed (sav) vaktinin kıymetini
bilirdi.
* Hz. Muhammed (sav) boş durmazdı. (Boşa
dönen dişli kendini öğütür. )
* Hz. Muhammed (sav)planlı çalışırdı. (İşle-
yen demir pas tutmaz. )
* Hz. Muhammed (sav) açları doyururdu.
(Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir. ) * Hz. Muhammed (sav) misafiri ağırlardı.
* Hz. Muhammed (sav) komşuyu incitmezdi. * Hz. Muhammed (sav) herkes uykudayken
namaz kılardı.
* Hz. Muhammed (sav) herkese selam verirdi. * Hz. Muhammed (sav) kimseyi aldatmazdı.
(Bizi aldatan bizden değildir. )
* Hz. Muhammed (sav) kimseye haksızlık
yapmazdı. (Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. )
* Hz. Muhammed (sav)güzel olan her şeydi.