Evet, insan kardeşlerim, evet ey şehir ahalisi, ey Müslüman olmaktan söz edenler... Söyleyince çok kızıyorlar da, biz yine de söyleyelim kızanlar kızsınlar...

Bizim öncelikli görevimiz doğruyu yazıp, doğruyu söylemek ve hakkı, hakikati ayakta tutmak ve önce kendimiz amel etmek söylediklerimizle... 

Yazıp söylediklerini ciddiye almayan, hatta söylediklerine kendilerinin bile inanmadıkları kişiler ile dolu sokaklar...

Kimisi şair, kimisi yazar, kimisi gazeteci falan, çokları çıkarlarını din edinmiş kişiler...

Ve sizler, sizler ey şehir ahalisi, sizler de biliyor, tanıyorsunuz bunların çoklarını...

Rüzgâra göre yön değiştiren, duruma göre renkten renge giren...

Zaman zaman söylemedim, kendi hayatında olmayanları insanlara söylemek, onlardan istemek büyük ve alçak bir ikiyüzlülüktür... 

Siyasetçilerin ikiyüzlü olduğu bir zaman...

Dinden söz edenlerin çoğunun ikiyüzlü olduğu...

En başta yöneticilerimizin, idarecilerimizin hak diye, hukuk diye insan diye kaygılarının olmadığı vakitler...

Utanmanın yok edildiği, hakkın hukukun yok edildiği, adaletin güce göre sağlandığı zamanlar...

Yoksulluğun aşağılandığı, helal yemenin ciddiye alınmadığı ve haramın kutsandığı...

Allah için söyleyin... Kaçımızın umurunda kazancımızın helal olması veya haram olmaması?

Yine Allah için söyleyin, yöneticilerin, yetki ve makam sahiplerinin kaçının umurunda helal kazanmak ve kaçı talan etmiyor israf etmiyor milletin, halkın parasını?  

Gördüklerim, bildiklerim yazıp söylemeye çalıştıklarım... Haksızlık karşısında susmaya dilsiz şeytan olmak denir inanılırdı eskiden...

Her yerde dünya dolusu haksızlık, adaletsizlik, utanmazlık, kim söyleyecek bunun böyle olduğunu herkes susarsa, herkes bana ne derse?

Ülke insanın bir kısmı servetine servet katarken, bir kısmı olanca yoksullaşıyorsa orada bir bozukluk yok mu?

Bir yandan 85 milyon kardeş diyeceksin, Müslümanlar kardeş diyeceksin, bir yandan görmezden geleceksin derin yoksulluk içinde olan insanları...

Evet, utanmayı yok ettiler, adalet duygusunu yok ettiler, hakça paylaşım düşüncesini kirlettiler...

Bunda kimin kimlerin payı varsa zalimlerdendir ve çok zor işleri hesap günün de...

İşte söylemeye çalıştığımız bunlar...

Dur ve düşün ey insan, düşün senin de payın var bu karanlığın ülkenin üstünü kaplamasından...