23. Cehaleti yenmek için okumak, düşünmek ve uygulamanın hayati önem taşıyan esaslar olduğunu,

24. Çocuklar için oyuncak ve harçlık değil sevgi ve alakanın önemli olduğunu,

25. Türkiye’ deki öğrenci başarısındaki farklılaşmanın %19 ‘unu doğrudan öğrenciler arasında ki sosyoekonomik statü farkından kaynaklandığını ( Pisa 2009)

26. Çinli annelerin çocuklarına olağanüstü başarıya giden yolu gösterirken kötü ve cezalandırıcı davrandığını, batılı annelerin ise çocuklarının öz saygısını geliştirmeyi hedeflediklerinden yumuşak ve hoşgörülü davrandıklarını,

27. Öğrenmenin, insanlığı geliştirmek ve özgür kılmanın ibadet olduğunu,

28. Öğrenme güçlüğünün okul çocuklarında %2-10, toplumda ise %5-10 arasında görüldüğünü,

29. Öğrenme güçlüğünün “ okuma” , “matematik” ve “ yazılı anlatım” bozukluğu olmak üzere üç grupta toplandığını,

30. Okuma güçlüğünün genelde 1. Sınıfın 2. döneminde ortaya çıktığını,

31. Londra Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, fastfood ile beslenen çocukların okullarda yapılan zeka testlerinde daha düşük skorlar aldıklarını,

32.Çocukların 2. Dil eğitimine dönük algı yeteneklerinin en güçlü olduğu dönemin 6 aylıktan 7 yaşına kadar olan süre olduğunu,

33. Cumhuriyet’in kurulduğu günden bugüne kadar 37 tane öğretmen yetiştirme modeli uygulandığını ve 80 tane Milli Eğitim Bakanı’nın görev yaptığını,

34.Yaşıtlarına göre daha erken yürüyen, konuşan, okuyan ve yazan çocukların üstün zekâlı olabileceğini,

35.Öğrencilerin okuma hızlarının düşük olmasının sınavlardaki başarısını etkileyeceğini ve başarısız olmalarına sebep olduğunu,

36. Eğitimin, evrensel bir insan hakkı olmasına rağmen, dünyada 250 milyon okuma yazma bilmeyen çocuk olduğunu,

37. Bir milletin en büyük sermayesinin, bilim ve terbiyenin bağrında gelişen kültür, irade sağlamlığı, ahlak ve fazilet sermayesi olduğunu,

38. Kız çocuklarının eğitiminde kadınlık karakterinin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve onların birer hanımefendi olarak yetiştirilmesi gerektiğini,

39.Okul korkusunun en fazla anne babalarınca aşırı bir şekilde korunup kollanan çocuklarda çıktığını,

40.Edep elbisesini çıkaran nesillerin yitik nesiller kervanında kaybolmaya mahkûm olduğunu.

·       Biliyor muydunuz?

·       Ömrünüz Uzun Olsun.

·       Haftaya görüşmek dileğiyle,