Uçurumun kenarındayız Hızır, bizi yönetenler adil değil, yönetmeye talip olanlar da adil olmayacak...

Kentleri yönetenler adil değil, yönetmeye talip olanlar da, adil olmayacak...

İnsanlar arasındaki paylaşımlar hiç adil değil...

Birilerinin anlattığı din adil değil...

Hâkimler adil değil çoğu zaman...

Konuşanlar sözleri adil değil...

Hangi konuda konuşur olularsa olsunlar, konuşup duranların çoğu hiç adil konuşmuyorlar...

Adil haberler vermiyor gazeteler, yazar sandıklarımızın çoğu adil değil ve hiç rahatsız değiller bu düzenin adil olmayışından...

Sözün izzeti diye bir şey kalmadı...

Kalem'in dilin haysiyeti kalmadı...

Kalbi kirlendi insanların çoğunun, yeni adamların çoğu adil değil, hatta türküler, şarkılar bile adil değil...

Hayat adil değil, nasıl söylenir ötesi...

Ekmek adil değil, adil değil su...

Adil değil kentler üstüne söz edenler, insanlar üstüne ahkâm kesenler...

Ve şimdilerde...

Evler, sokaklar en çok adil insanlara hasret, adil sözler edecek kişilere hasret din...

Söylemesi çok zor ama din adına söz edenlerin pek çoğu hiç adil değil...

Şairler bile adil değil artık...

En kötüsü...

En acısı...

Kalbimi acıtan ve bana bu dünyada yaşanmaz dedirten şey insanlar...

İnsanlar hiç adil değil birbirlerine karşı, insanların çoğu adaletli yaşamayı, konuşurken adil konuşmayı, adaleti savunmayı unuttular, insanların adaleti unutmaları en kötü olanı... 

Varsın sen ne karamsar bir adamsın desinler...

Bundan sonra, daha adaletsiz, daha utanmaz, merhametsiz, acımasız bir dünya bekliyor insanı...

Çocukları...

Kadınları, kızları, anneleri...

Eğer insanlar, eğer Müslümanlar ve adaletten söz edip duranlar “adil bir dünya inşa etmeyi dert edinmezlerse” daha adaletsiz bir dünya olacak, daha çok acı çekecek kimi insanlar...

Daha çok aç kalacak bazı çocuklar...

Daha çok üzülecek kimi babalar, kadınlar, anneler birkaç dilim ekmek için daha çok satacaklar tenlerini...

Daha çok ölecek kuşlar gökdelenlere çarpa çarpa, alçaklar daha çok ormansız susuz bırakacaklar ülkeyi...

Kimse kimsenin elinden tutmayacak bu kokuşmuş düzene dur demezse insanlık...

Selam ile kalın...