Kendilerini insanlığın yeni Tanrıları olarak takdim edenlerin mezhebi kapitalizm... Ve insan onlara özenmek, onlar gibi olmak için çok şeyini yani bütün değerlerini gönüllü kaybetti...

Her birimiz diyelim de, daha iyi anlaşılsın, kimse kendini kenara çekmeye çalışmasın bu konuda...

Kapitalizmin dini imanı paradır ve Tanırıdır içlerinden en zengin olanlar onlar için... Kapitalizmin merhameti yoktur, vicdanı yoktur acıması yoktur, insani davranışları yoktur... Ve insanlığın bütün fertlerini kendilerine hizmet etmesi gerektiğine inanırlar...

Uzaklara gitmeyin, çevrenizdeki şımarık servet sahiplerine bakın, aynı dili kullanır onlar bile... 

Ne yazık ki çağın “Büyük yenilgi”  Müslümanları kapitalizme hizmet etmeyi, onların mezhebine evet demeyi bir marifet saydılar...

Her şeyimizi onlara benzetmek için büyük gayret içindeyiz, çoğumuz diyeceğim de, çoğumuz değil hepimiz...

Arık, bize anlatılan öğretilen din bile, onların arzu ettikleri din... Yani kapitalizm dinimize bile el koydu, hatta camilerimize... 

Camiler beyaz Müslümanların elinde imara açılmaya yeni bir mekân gibi... Yani yoksullar ile zenginleri kaynaştırmaktan uzak bir halde camiler...

Kardeşlik şuuru nerde diye sorsak, var mı cevabı olan?

Gece sokakta kalan bir insan “bari gidip camide yatayım “ deme şansına sahip değil... Oysa camiler bir sığınma barınma yeri İslam göre...

Kimseye zengin olmaktan vazgeçin demiyoruz “ama diyoruz ki” ellerimizi ayaklarımızı kalbimizi ayaklarınızı düşüncelerimizi kapitalizme teslim etmeyelim... 

Her bir ferdimizin en büyük özentisi kapitalistler gibi yaşamak...

Onların kullandığı markaları kullanmak, onlar nasıl giyiniyorsa öyle giyinmek... Özellikle Müslüman hanımefendiler fena teslim oldular kapitalizme...

İslam’ın izzetinden çok kendi izzetlerini kendi şereflerini düşünür oldular... Marka arabalar marka giysiler, ihtişamlı evlerde yaşam tutkusu...

Düşüncelerimize el koydu kapitalizm... Ne yoksul umurunda, ne fakir ne yolda kalmış ne sokakta kalmış...

Sözlerimizi yenilersek, kapitalizm hayatımıza dinimize imanımıza evlerimize el koydu ve bize benim dediklerim olacak dedi ve artık onların dedikleri oluyor...

Var mı, sözlerin yanlış diyen, varsa yazıp itiraz etsin... Gününüz iyilik içinde geçsin efendim...