Aslında Tanrı’yı diye yazacaktım, ama bizden görünen kimi yobazlar öyle yazdık diye kuduruyorlar, neden kuduruyorlarsa... Sanki Allah ile işleri kalmış gibi her işlerini Allah’ın dediği gibi yapıyorlarmış gibi, bu Tanrı kelimesi de nereden çıktı diyorlar...

Kimi zaman yolda, sokakta veya bir yerlerde karşılaştığım kimi adamlar “Tamam hocam, güzel yazıyorsun da bu Tanrı sözü” diyorlar, bunu neden kullanıyorsun diyorlar, sanki kutsal kitaplarda Tanrı sözü geçmiyor muş gibi...

Elbette bileniz Allah ismi Rab ismi veya Rahman; mutlak isimlerindendir Rabbimizin... Ama kimi yazılarda,özellikle şiir yazımında Tanrı kelimesi kullanılıyor kimi kalem erbabı tarafından ve bu insanı dinden çıkarmaz Tanrı dedi diye...

Ama asıl tehlike Allah’ın içimizden çıkarılması ve sokağa bırakılması... Allah’ı, Allah inancını içinden, kalbinden çıkarıp attı günümüz insanı veya Müslümanı..

Nereye gitse Allah inancı yanında olması gerekenler,işlerine ne zaman lazım olursa o zaman kullanıyorlar Allah imancını...

Sokakta durmadan Allah’tan söz edenlerin, işlerine geldiği gibi Allah üstüne yemin edenlerin hatta “Yukarıda Allah var” diyenlerin konu dünya işlerine gelince, “Bu işlere Allah’ı karıştırma” diyorlar...

Mesela Müslüman bir hacı bir ev sahibine, “Yapma, etme,evin kirasını bu kadar artırma Allah var desen” “Allah’ı bu işlere karıştırma” diyorlar...

Allah kul hakkına karışmasın, Allah yapılan haksızlığa karışmasın, komşu hakkına, işçi hakkına, kadınların hakkına, kuşların yaşama hakkına, sokakta canlıların,kedilerin, köpeklerin yaşama hakkına karışmasın isteyen insanlar ile Müslüman olduğunu söyleyen insanlarla ile dolu kentler...

Ama konu yoksulun hakkı olunca, konu fakirin, mazlumun hakkı olunca çok gaddar oluyorlar. Bu çok üzücü...

Kamu mallarında herkesin hakkı var desen, herkesin yaşama hakkı var desen, barınma hakkı var desen, herçocuğun karnı doymalı, her annenin tenceresi kaynamalı desen; kendilerince bir sürü bahane buluyorlar bu isteklere azı olmamak için...

Yani “Allah her işimize karışmamalı” diyen, ama durmadan Allah’tan söz eden kişiler ile anlaşmak kolay değil şimdilerde... Onlara göre, Allah her yerde, her muhabbette, her sohbette var ama ekmeği hakça paylaşmakta yok, olmamalı. “Allah pahalı ev kirasına,varsılların yoksulları yok saydığı işlere karışmamalı”diyorlar...

Bunları gündeme taşınca fana bozuluyorlar, neden bozuluyorlarsa...

İşte böyle ey insan, bir dünya söz ettik hiçbir faydası olmayacağını bile bile... İnsan bu kadar haksızlık olurken, bu kadar yalan söylenip dururken, penceresini kapatıp oturamıyor...

Hoşça kalın...