Ömrünüz  uzun  olsun köşesinin sevgili okuyucuları Umre konumuza geçen hafta kaldığımız yerden  devam  edelim.

·       İhrama girdiniz. Niyet ettiniz. Terbiye getirerek Haremi Şerife gidilir.

·       Haremi Şerifte “Allah’ım senin rızan için Umre Tavafını yapmak istiyorum.  Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diyerek niyet edilir.

·       Niyet edildikten sonra usulüne uygun olarak Kabe’nin  etrafında yedi defa şat yapılır.Tavaf esnasında ilk üç şat‘ta remelde yapılır .Yani sağ omuz açık olarak yürünür.

·       Tavaf bittikten sonra tavaf namazı kılınır.

·       Sonra Mes’aya gidilir ve “Allah’ım senin rızan için Safa ile Merve arasında Umre sanı yapmak istiyorum.Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diyerek niyet edilir.

·       Daha sonra Safa ile  Merve arasında dört gidiş ve üç geliş olmak üzere yedi defa say yapılır.

·       Safa ile Merve arasında giderken yeşil  bölgede (burası 99metredir) erkekler koşarak (hervele) giderler.Yeşil ışıksız bölgede(470 metredir) erkekler ve kadınlar  yürüyerek giderler.

·       Say bittikten sonra saçlar dipten traş ettirilir veya kısaltılır.Daha sonra ihramdan çıkılır.İhramdan  çıktıktan sonra böylece umre tamamlanmış olur.

·       Umre sünneti müekkededir. İstediniz kadar yapabilirsiniz. Çok umre yapmak müstahaktır.

·       Umrenin faziletleri:

·       Hac ve Umreyi Allah için yapın.(Bakara suresi , ayet 196 )

·       Yaşlının ,çocuğun ,zayıfın ve kadının cihadı haç ve umredir(Nesai c.2 s.3)

·       Umre ,daha sonra yapılacak umreye kadar ikisi arasında vaki olacak küçük günahlar içinde kefalettir. Mebrur bir hac için, cennetten başka bir karşılık yoktur.(Buhari c.2 s.198)

·       Peygamberimiz ,’Ramazanı şerifte bir umre , benimle yapılan bir hacca muadildir(Buhari –Müslim)

·       Peygamberimiz buyurdular ki,’Kim Beytullah’ı elli defa tavaf ederse anasından yeni dagmuş gibi günahlardan temizlenir(Tirmizi)

·       Hz.Ayşe ey Allahın Resulü kadınlar için cihat var mı? Diye sorunca Peygamberimiz ’evet içinde savaş olmayan bir cihat var, hac ve umre’dir .(ibni Mace) .

·       Peygamberimiz şöyle buyuruyor “Küçüğün ,büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.” (Nesai ,ibni  Mace).

·       Hz. Ayşe validemiz umre yapacağında peygamberimiz buyurdular ki: “Yorgunluğun ve harcadığın miktar kadar  sana ücret vardır.”(Et-Tergib vet- Terhib  c2)

·       Hz Ömer  (r.a)peygamberimizden umre için izin isteğinde bulunduğunda ,O’na  izin vererek “Ey kardeşim ,yapacağın duaların bir kısmına bizi de ortak et.Sen bizi duada unutma” dedi.(ibni mace)

·       Ömrünüz Uzun Olsun.

·       Haftaya görüşmek dileğiyle.