ÇYDD Alanya Şubesi'nin dayanışma kahvaltısında buluştular ÇYDD Alanya Şubesi'nin dayanışma kahvaltısında buluştular

Bilindiği üzere 8 Ocak 2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin "Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar" başlıklı 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, ‘A1 ve A2Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az 7 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunludur’ deniliyor. Bu kapsamda kamera ve kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu bakanlıkça belirli aralıklarla il ve ilçelerde teknik altyapının sağlanmaması sebebiyle uzatılmış ve son olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise artık zorunlu hale gelmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 8 Ocak 2024 tarihli ve E-23635644- 249-66805 sayılı yazısı ile şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı”  
“TİCARİ TAKSİLERİMİZİ HAZIR HALE GETİRECEĞİZ”
Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akkaya, “Bilindiği üzere bakanlığımızca şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu son olarak 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 8.1.2024 tarihli ve E-23635644- 249-66805 sayılı yazısında il ve ilçelerde teknik alt yapının tam anlamıyla sağlanamaması, cihaz temininde bir takım güçlüklerle karşılaşılması gibi hususlar sebebiyle  bu süre 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı. Oda olarak bizler de bu süre içerisinde esnafımızı bu konuda bilgilendirerek gerekli altyapı ve çalışmaları tamamlayarak belirtilen tarihe kadar esnafımıza gerekli destekleri sağlayarak ticari taksilerimizi yönetmelik hükümlerine göre hazır hale getireceğiz’’ dedi. – Alanya Şoförler Odası / Bülten