Alanya’da muavin 15 kilo esrarla yakalandı Alanya’da muavin 15 kilo esrarla yakalandı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet sektöründe çalışanlara bırakılan bahşişlerin vergilendirilmesine yönelik yeni bir öneride bulunduğu öğrenildi. Öneriye göre, bahşişler işveren tarafından ayrı bir hesapta toplanacak ve yüzde 10'luk bir vergiye tabi tutulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre, bahşiş gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet gelirleri artırılacak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek. Şu andaki uygulamaya (Bahşiş Gelirlerinde Basitleştirilmiş Vergi Uygulaması) göre, hizmet alanlar tarafından servis elemanlarına bırakılan bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna girmiyor. 
KDV'YE TABİ TUTULUYOR
Bahşişin fatura bedeline yansıtılması veya diğer şekillerde toplanan bahşişlerin işverence belirlenen kriterlere göre işçilere dağıtılması durumunda, ücretin bir unsuru olarak değerlendirilen bu ödemelerin ücret matrahına eklenerek tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerektiği belirtiliyor. İşletme tarafından fiş/fatura düzenlenmek suretiyle hizmet bedeline ilave olarak tahsil edilen bahşiş bedelleri hizmetin matrahına dahil bir unsur olarak kabul ediliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.
YÜZDE 10’UNDAN FAZLA OLMAYACAK
Önerilen düzenlemeyle ise bahşiş gelirlerinin; işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabında takip edilmesi, fatura/fiş bedelinin yüzde 10'undan fazla olmaması, çalışan başına aylık brüt asgari ücreti aşmaması, bahşiş gelirlerinden yüzde 10 tevkifat yapılmak suretiyle çalışanlara aktarılması kaydıyla bu gelirlerin ayrıca ücret matrahına dahil edilmemesi planlanıyor. (Kaynak Turizmgüncel.com)

Editör: DAMLA ERCİYAS