Türkiye genelinde 35 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları düzenleniyor. Yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir İl Sağlık Müdürlükleri tarafından numuneler alınıyor ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda analiz ediliyor. Tüm izleme süreçleri Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip edilerek veriler anlık olarak güncelleniyor. Ayrıca Bakanlık, halkın etkileşimini artırmak amacıyla yüzme sularına yönelik tüm verileri yuzme.saglik.gov.tr web portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu platformda, yüzme alanlarının teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Yüzme alanlarının analiz sonuçları, cankurtaran hizmeti, yeme içme alanları, soyunma kabinleri ve duş gibi imkanlar hakkında bilgi almak mümkün. Yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve bölgeye dair güncel verilere de erişim sağlanıyor.

13 BİN 943 YÜZME HAVUZUNUN SAĞLIK STANDARTLARINA UYGUNLUĞU DENETLENDİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğu ve su kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi konusunda da çalışmalar yürütüyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren 5 bin 743 aktif işletme ve 13 bin 943 yüzme havuzunun sağlık standartlarına uygunluğu yine Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi (ÇSBYS) Havuz Suları Modülü kullanılarak takip ediliyor. Tesislerin sağlık ve güvenlik açısından düzenli bir şekilde denetlenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri tarafından havuzlardan su numuneleri alınıyor ve analizleri Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, kullanılan dezenfektanların Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olup olmadığı ve havuzların teknik ile hijyenik şartlarının uygunluğu gibi önemli hususlara özellikle dikkat ediliyor.

Bakanlık, yaptığı analizlerde uygunsuz sonuçlara rastlandığında gerekli yaptırımların uygulanması konusunda kararlı adımlar atıyor ve halkın güvenli ve sağlıklı bir yüzme deneyimi yaşaması için gereken önlemleri alıyor.

2022 YILI İZLEME SONUÇLARINDA YÜZDE 79’U MÜKEMMEL ÇIKTI

2022 yılı yüzme sezonunda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında toplam 17 bin 28 numune alındı ve Yönetmelik hükümleri istikametinde değerlendirilerek yüzme alanları "Mükemmel", "İyi", "Yeterli" ve "Zayıf" olarak sınıflandırıldı. Değerlendirilen bin 445 izleme noktasından bin 140 tanesi "Mükemmel" sınıfa (yüzde 79) girdi. İyi sınıfında 165 izleme noktası (yüzde 11) yer alırken, yeterli sınıfında 86 izleme noktası (yüzde 6) bulunuyor. Zayıf sınıfında ise 54 izleme noktası (yüzde 4) tespit edildi. Bu sonuçlar, halka açık web portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları ve havuz hijyeni denetimleri, halkın sağlığını korumak ve güvenilir yüzme alanları oluşturmak adına gösterdiği özenle ön plana çıkıyor. Kamuoyu da bu verilere kolaylıkla erişerek tercihler yapabiliyor.

“14 BİN HAVUZDAN AYLIK NUMUNE ALINIYOR”

Yüzme havuzlarında Avrupa Birliği standartlarını yakalayabilmek adına bir çalışmalar yaptıklarını kaydeden Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hamit Duyan, vatandaşların hijyenik bir şekilde yüzme havuzlarını kullanabilmesi amacıyla her ay düzenli olarak numuneler aldıklarını belirtti. Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin civarında işletmedeki 14 bin havuzdan her ay düzenli olarak numune alındığını aktaran Duyan, “Aldığımız numuneler Antalya ve diğer illerimizde yer alan laboratuvarlarımızda analiz yapılmakta ve analizi yapılan numune sonuçları Sağlık çevre bilgi sistemine yüklenmekte ve Bakanlığımız tarafından düzenli olarak takip edilmektedir” dedi.

“MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUK ÇIKTIĞINDA DİREKT HAVUZU KAPATMA YOLUNA GİDİYORUZ”

Duyan, bu numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olmak üzere analizinin yapıldığını da bildirerek, “Burada yaptığımız kimyasal analizler sonucunda eğer bir herhangi bir uygunsuzluk olursa burada işletmeye gerekli düzeltici önlemleri alabilmesi için süre tanıyoruz ve bu düzeltici önlemler alınırken bizim personelimizin de başında duruyor. Düzeltici önlemler alındıktan sonra vatandaşımızın kullanımına açılıyor. Ama herhangi mikrobiyolojik uygunsuzluk çıktığında direkt havuzu kapatma yoluna gidiyoruz. Yüzme havuzlarında kullanılan kimyasalların tamamı Sağlık Bakanlığı'ndan izinlendirilmek zorunda ve dünya standardı tarafından kabul görmüş dezenfeksiyon yöntemlerini kullanıyoruz. Kesinlikle insan sağlığına zararlı madde bulunmamaktadır. Yani içme suyunda kullandığımız dezenfeksiyon yöntemi olarak kullanılmaktadır. Klor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görmüş bir dezenfeksiyon yöntemidir” ifadelerini kullandı.

Alanya'da 71 yaşındaki hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu Alanya'da 71 yaşındaki hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu

“TÜRKİYE’DEKİ HAVUZ SAYISININ YÜZDE 40’I ANTALYA’DA”

Türkiye’deki yüzme havuzlarının yüzde 40’nın Antalya’da olduğuna işaret eden Duyan, “Bu havuzlardan alınan numune sayısıyla doğal olarak Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bunun sebebi de Antalya'da sezonun çok uzun süre olması ve Akdeniz Bölgesi'nde olmamız. Türkiye'nin ortalama neredeyse yüzde altmış numunesi Antalya'dan alınmaktadır” diye konuştu.