KPSS ÖABT ilk kez Alanya’da yapılacak KPSS ÖABT ilk kez Alanya’da yapılacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) gelişimini ve büyümesini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-DEHAM) ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFTAM) Yönetmeliği, 8 Ocak 2024 tarihli 32423 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlandı. Merkezlerin onay izninin çıkmasıyla birlikte bu alanda artık bilimsel çalışmalar dışa bağımlı olmadan yürütülecek.
ALKÜ-DEHAM’DA KURUM DIŞINA HİZMET VERİLEBİLECEK
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesini, yetiştirilmesini, tedarik edilmesini, bakımını ve barındırılmasını sağlamak amacıyla kurulan ALKÜ-DEHAM bilimsel çalışmalara hizmet verecek. Merkez deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmayı, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmayı, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimlerini, teknik koşulları sağlamayı amaçlıyor.
AFTAM’DA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YÜRÜTÜLECEK
Fizik tedavi ve rehabilitasyona yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt temelli bakım, protokol ve kılavuzlarının oluşturulması ve bu doğrultuda verilen hasta bakım sonuçlarının sürekli izlenmesi amacıyla kurulan AFTAM’da, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapılması hedefleniyor. Merkez; ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına, sağlık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
“MERKEZLERİN KURULMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”
Her iki merkezin yönetmeliğinin yayımlanmasının ALKÜ ve Alanya için büyük bir kazanım olduğunu belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Güne güzel bir haber alarak başladık. Her iki merkezin yönetmeliğinin yayımlanmasını çok önemsiyoruz. Merkezlerimizin kurulmasıyla birlikte bilimsel çalışmalarımızda artık daha sağlıklı ve güçlü adımlar atabileceğiz. Gerek ALKÜ-DEHAM gerekse AFTAM kurum içine hizmet vereceği gibi kurum dışına da hizmet verebilecek. Merkezlerimizin yönetmeliğinin yayımlanması noktasında bizlere ilk günden beri destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. – ALKÜ / Bülten

Editör: DAMLA ERCİYAS